Vorige Expertise

Volgende Expertise

Onze zorg komt nu echt in de buurt!

"In het kader van de decentralisatie AWBZ komen er veel nieuwe klanten naar de gemeente. De opzet is de ondersteuning en begeleiding dichtbij de burger te organiseren. Dit betekent dat er meer op wijkniveau  gekeken wordt naar ontmoetingsplekken voor verschillende doelgroepen. Zorg en welzijn worden meer verweven. Een opgave die qua inhoud en fysieke vertaling complex is en veel afstemming tussen  begeleidende partijen vraagt. In de gemeente Ede zijn er bijvoorbeeld pilots gestart om op vernieuwende wijze de begeleiding vorm te geven. Nicole Veuger is o.a projectleider AWBZ in de gemeente Ede en heeft voor verschillende gemeenten een nota Wmo beleid opgesteld."
   
 
 
 
Nicole Veuger, procesbegeleider/projectleider.
eigenaar coNpact
 
Bladgroen.producten.
Startblad, Nota WMO Beleid, Verandermanagement, Inhoudelijke Samenwerkingsvisie, Procesbegeleiding, Projectmanagement, Transformatie / Decentralisatie AWBZ.

© 2013, 2014, 2015. Bladgroen. Alle rechten voorbehouden. KvK 56 99 13 47. Webdesign: Bladgroen i.s.m. Spothut.