Vorige Expertise

Volgende Expertise

De samenleving maak je met elkaar én voor elkaar!

"In mijn loopbaan zijn ondernemerschap, klantgerichtheid, het motiveren van personeel en maatschappelijk belang de rode draad. Hierin ligt mijn passie en kracht.  Ik werk vanuit de overtuiging dat je een samenleving maakt met elkaar en voor elkaar. Ik kom het best tot recht in opdrachten waar veel tegenstrijdige belangen zijn en/of waar in een kort tijdsbestek een aantal cruciale stappen moeten worden gezet. De kracht zit in het onderkennen van deze belangen, maar ook in het vinden van de gezamenlijke deler om op verder te bouwen. Hierbij neem ik de tijd om draagvlak te creëren, maar verlies ik de daadkracht en resultaat-gerichtheid niet uit het oog. Met overtuigingskracht, enthousiasme, goed luisteren naar wat mensen tussen de regels door zeggen en humor is er altijd een goed resultaat te behalen."
   
 
 
 
Nicole Veuger, procesbegeleider/projectleider.
eigenaar coNpact
  
Bladgroen.producten.
Startblad, Beleidsnotitie, Verandermanagement, Inhoudelijke Samenwerkingsvisie (bijvoorbeeld brede school), Procesbegeleiding, Projectmanagement, Transformatie / Decentralisatie Sociaal Domein.

© 2013, 2014, 2015. Bladgroen. Alle rechten voorbehouden. KvK 56 99 13 47. Webdesign: Bladgroen i.s.m. Spothut.