Vorige Expertise

Volgende Expertise

KANs Zeeuws-Vlaanderen
Bladgroen.

Inwoners zijn de beste ambassadeurs voor de regio!

"In regio's waar het voorzieningenniveau onder druk staat door teruglopende bevolkingsaantallen en/of vertrekkende bedrijvigheid is er de inwoners veel aan gelegen dit tij te keren. De daadkracht van de mensen is in zo'n geval ongelofelijk groot. Vele initiatieven worden opgetuigd om gezamenlijk actie te ondernemen. Helaas stranden veel van de goedbedoelde inspanningen zonder regionaal resultaat. De regie om echt wat te kunnen betekenen ontbreekt vaak, soms is het politiek gevoelig, soms ontbreekt het aan middelen en soms ontbeert men de juiste kwartiermakers. Bladgroen heeft samen met woning-corporaties het initiatief KANs inhoud gegeven om de benodigde regierol in te vullen."
   
 
 
 
Evert van Kampen, adviseur-architect.
eigenaar Bladgroen.
 
Bladgroen.producten.
Startblad, Inventarisatieblad, Overlegscan, Deskresearch, Aanpakblad, Organisatieblad, Communicatieblad.
Bladgroen kan ondersteunen met bewonersbijeenkomsten, workshops, beeld, kaartmateriaal, grafische uitingen en digitale media.

© 2013, 2014, 2015. Bladgroen. Alle rechten voorbehouden. KvK 56 99 13 47. Webdesign: Bladgroen i.s.m. Spothut.