Vorige Expertise

Volgende Expertise

STRUCTUURVISIE TERNEUZEN 2025

Er is altijd ruimte voor ontwikkeling!

"Ik ben graag de gesprekspartner voor ondernemende mensen die een ontwikkeling met een ruimtelijke component willen realiseren. De adviseur die samen met hen diverse uitdagingen om- of uitbouwt naar een realistische ontwikkeling die bestuurlijk, juridisch en financieel is verankerd. Uitdagingen, bijvoorbeeld op financieel-economisch, planologisch, juridisch, stedenbouwkundig of milieuhygiënisch vlak. Vanuit jarenlange eigen ervaring maatwerk leveren voor elke opgave! En elke keer wanneer dat zinvol is, de samenwerking opzoeken met professionele mensen met een specifieke kennis en kunde. Zo wil ik werken."
   
 
 
 
Roeland van Kerkhoff, adviseur RO.
eigenaar Van Kerkhoff Maatwerk in RO
 
Bladgroen.producten.
Startblad, Ruimtelijke Onderbouwing, Structuurvisie, Uitvoeringsprogramma Structuurvisie, MER, Bestemmingsplan, Planschade, Anterieure Overeenkomsten, Begeleiding Planvorming en Procedures. Stedenbouwkundige ontwerpexpertise op afroep paraat. 

© 2013, 2014, 2015. Bladgroen. Alle rechten voorbehouden. KvK 56 99 13 47. Webdesign: Bladgroen i.s.m. Spothut.