Vorige Expertise

Volgende Expertise

SAMEN WERKT!

Een brede school is samenwerking pur sang!

"De brede school kent inmiddels vele gedaanten, één ding staat echter voorop: een brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die welzijn, zorg en onderwijs voor kinderen invullen, daar waar kan aangevuld met partijen die ouders en inwoners van de wijk of kern faciliteren met activiteiten en zorg. De belangrijkste rol van een adviseur in de initiatieffase van de brede school is om ervoor te zorgen dat de samenwerking inhoudelijk benoemd wordt en de randvoorwaarden worden gedefiniëerd voor het vormgeven van de fysieke omgeving waarbinnen deze samenwerking het best kan plaatshebben. Bladgroen respecteert deze rol en werkt stap voor stap in de juiste volgorde. Nicole Veuger begeleidt het inhoudelijke proces, Evert van Kampen geeft de fysieke omgeving inhoud"
 
  
 
Evert van Kampen, adviseur-architect.
Nicole Veuger, procesbegeleider/projectleider 
 
Bladgroen.producten.
Startblad, Draagvlakonderzoek, Visieblad, Activiteitenblad, Werksessies Samenwerking, Samenwerkingsblad, Excursie, Workshop 'jouw gebouw', Inspiratieblad, Ambitieblad, Ruimtenblad, Estheticablad, Techniekblad, Communicatieblad.

© 2013, 2014, 2015. Bladgroen. Alle rechten voorbehouden. KvK 56 99 13 47. Webdesign: Bladgroen i.s.m. Spothut.