Vorige Expertise

Volgende Expertise

Maquette Vitrinedumonde

Bij twijfel verliest men vaak wat men winnen kon!

"Goeie ideeën zijn van alle tijden. Iets wat jaren geleden bedacht was en niet mogelijk bleek was zijn tijd misschien wel ver vooruit! Veel organisaties hebben nog een ijskast vol met projecten, denk aan gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars, maar ook bedrijven en instellingen. William Shakespeare schreef ooit: "Our doubts are traitors, And make us lose the good we oft might win. By fearing to attempt." Bladgroen houdt slapende projecten tegen het licht van deze tijd en helpt u het kaf van het koren te scheiden door een duidelijk en bondig advies uit te brengen over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Bladgroen doet dat liefst in klip en klare taal na sondering van de marktsituatie en het politieke draagvlak." 
 
 
 
Roeland van Kerkhoff, adviseur RO
Evert van Kampen, adviseur-architect. 
 
Bladgroen.producten.
Startblad, Inventarisatieblad, Deskresearch, Boekwaardenblad, WABO-blad, Analyseblad, Projectadviesblad.
De adviseurs van Bladgroen zetten hun netwerk in om de juiste informatie te sonderen in de markt en bij de politiek.

© 2013, 2014, 2015. Bladgroen. Alle rechten voorbehouden. KvK 56 99 13 47. Webdesign: Bladgroen i.s.m. Spothut.